Battle Banners

Hester Oerlemans en Marike Schuurman

Battle Banners, een project van Hester Oerlemans en Marike Schuurman.
Om het Corona virus in te dammen nam de Chinese staat allerlei maatregelen in het openbaar. Op alle kruispunten en andere strategische plekken in Xiamen hingen rode banners met slogans met wenselijke gedragsregels mbt Covid-19. 
WeChat (de Chinese versie van Whatsapp) biedt een functie voor het scannen en vertalen van de geschreven inhoud van een beeld. Na het scannen wordt de Engelse vertaling als laag over de Chinese karakters heen gelegd, waardoor er nieuwe beelden ontstaan. Het is mogelijk deze vertaalde foto’s op te slaan in de smartphone. Van 158 van deze foto’s is de publicatie 'Battle Banners'gemaakt. In de Kluis van de Groen is hier nu een videoprojectie van te zien.

Battle Banners