Geen Stad zonder Kunst

Platform BK en Kunstenbond

Platform BK en Kunstenbond nodigen je van harte uit voor een bijeenkomst over de plek van kunst in Arnhem met kunstenaars, politiek en stad. 

Het klimaat voor kunstenaars en beeldende kunst in Arnhem lijkt op het eerste oog redelijk gunstig. Maar zowel kunstinitiatieven als startende kunstenaars zitten vaak in een precaire situatie omdat betaalbare huisvesting en structurele financiering niet eenvoudig zijn. De tijdelijkheid brengt een stoelendans mee, waardoor slagkracht verloren gaat. De grote vraag in Arnhem is hoe de beschikbare tijd, middelen en inzet van verschillende partijen tot toekomstbestendige initiatieven kan leiden waar werken, wonen en presenteren elkaar versterken. De bijeenkomst op 6 juni is de derde van zes bijeenkomsten waarmee we verder bouwen aan een dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad in Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam.

Kunnen kunstenaars in de stad werken? En kunnen ze er wonen? Hoe maken we ateliers betaalbaar? Hoe kunnen we plekken voor het maken en tonen van kunst verduurzamen? Hoe krijgen kunstenaars meer het heft in eigen handen? Van welke goede voorbeelden van collectief zelfbeheer of coöperatief eigendom kunnen we leren? 

Praat mee in jouw stad over hoe de ruimte voor radicale verbeelding behouden en gestimuleerd kan worden! 

Vanaf 18:00uur kun je mee eten, de pizza oven wordt gestookt!

Mede mogelijk gemaakt door Pictoright en BankGiro Loterij Fonds
Met medewerking van: Collectie de Groen, Arnhem
Moderator: Marlies Leupen
Ontwerp poster: Fiona Lutjenhuis, Arnhem

Geen Stad zonder Kunst