unlocked/reconnected

EastRiver van Erik Wesselo

DE.GROEN zal participeren in UNLOCKED / RECONNECTED, een collectieve tentoonstelling (ook online) waarbij zo veel mogelijk partijen binnen de beeldende kunst zich met elkaar verbinden: musea, culturele instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties.  De herstart van het openbare culturele leven zal na de Corona-sluiting voor velen van ons een betekenisvol moment zijn. Het is goed  om dit moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan en er een speciale gebeurtenis van te maken: een uitdrukking van blijdschap, verbondenheid en vooral van solidariteit, een uitdrukking ook van reflectie op de afgelopen periode en tegelijk van een op de toekomst gerichte blik. Een tentoonstelling die zich uitstrekt over het hele land.
Bij iedereen is een werk te zien dat de periode die achter ons ligt verbindt met de toekomst. Bezoekers krijgen via een QR-code op hun telefoon toegang tot de website en vinden daar meer informatie over het uitgekozen werk, alle deelnemende locaties en hun kunstwerken. 
Wij laten in onze entree het prachtige video werk EastRiver van Erik Wesselo zien. We zien de kunstenaar drijven in de rivier, hij laat zich gewillig meevoeren met de stroom op de achtergrond horen we de geluiden van de stad. Geen clou, geen plot, geen antwoorden.
 
 
UNLOCKED / RECONNECTED is een initiatief van Dürst Britt & Mayhew - Den Haag en tegenboschvanvreden - Amsterdam

unlocked/reconnected